Category Archives: Businessمصاحبه با نشریه فسامهر

08

آگوست 2013

مصاحبه با نشریه فسامهر

نشریه فسا مهر در ادامه گفتگو با آقای دکتر خلیقی مدرس دانشگاه و فعال صنعت بیمه جهت آشنایی شهروندان عزیز به موضوع بیمه مسئولیت پرداخته است بیمه مسئولیت چیست ؟ و مخاطبان آن چه کسانی هستند بر اساس‌ قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ایران‌، کلیه‌افراد جامعه‌ اعم‌ ازاشخاص‌ حقیقی‌ وحقوقی‌ در قبال‌ زیان‌ و صدمات‌ وارده‌ به‌ دیگران‌ مسئول‌ می‌ باشند و نسبت‌ به‌جبران‌ آن‌ باید اقدام‌...

Readm More
27

مه 2013

مزایای کار گروهی

شایستگی ها و لیاقت های اصلی شما در چیست؟ بااینکه ممکن است شما فردی بسیار بامهارت و کاردان باشید، ممکن است بعضی کارها را سایرین بتوانند بهتر از شما انجام دهند. به کارمندانتان اجازه دهید خود برای نحوه ی انجام کارشان تصمیم بگیرند. با این روش کارها خلاقانه تر انجام خواهد گرفت و انگیزه و عملکرد کارمندان نیز افزایش می یابد. راهبردهایی تعیین کنید و سطوح مسئولیت…

Readm More