Monthly Archives: نوامبر 2020
05

نوامبر 2020

تخفیفات سالروز تاسیس بیمه ایران

بیمه ایران در پانزدهم آبان 1314 با دو میلیون تومان سرمایه آغاز به کار کرد و پس از سپری شدن 85 سال هم اکنون با حمایت مردم شریف ایران و با تکیه بر توان کارکنان و نمایندگان یکی از بزرگترین شرکت های بیمه در خاورمیانه با سرمایه بیش از 3400 میلیارد تومان است . به مناسبت سالروز تاسیس اولین شرکت بیمه ایرانی از تاریخ 15 آبان 1399…

Readm More